TV Fonka – příbramská regionální televize

Kontaktní informace

Nataša Pštrossová

Sídlo firmy:

Brodská 90
261 01 Příbram VIII

Provozovna:

Čechovská 114
261 01 Příbram VIII
majitelka mobil:
+420 602 304 499
M. Pštross mobil:
+420 602 379 300
e-mail:
info@fonka.eu, fonka@volny.cz
IČ:
147 704 23
DIČ:
CZ5454091500
č. účtu:
1620439-684/0600 (GE Money Bank)

Orgánem dohledu nad televizním vysíláním je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.