TV Fonka – příbramská regionální televize

Ceník

Služba Částka Jednotka
Natáčení propagačních filmů nebo reklamy 2 500 Kč za každou 1 minutu hotového materiálu
Kopírování natočeného materiálu včetně potisku DVD 350 Kč
Kopírování DVD 100 Kč za každou hodinu kopírování
50 Kč za každou další započatou hodinu na DVD
Potisk tohoto DVD 30 Kč
Booklet k tomuto DVD 30 Kč